Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro společnost GM Savunma Sanayi Teknolojileri A.s

Ve společnosti GM Defensive, která je dostupná z https://gmdefensive.com/, je jednou z našich hlavních priorit ochrana soukromí návštěvníků. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují typy informací, které společnost GM Defensive shromažďuje a zaznamenává, a způsob jejich použití. Pokud máte další otázky nebo potřebujete více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našich webových stránek, pokud jde o informace, které sdílejí a/nebo shromažďují v GM Defensive. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než jsou tyto webové stránky.

Souhlas

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí jste požádáni, a důvody, proč jste o ně požádáni, vám budou vysvětleny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí osobních údajů. Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás získat další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám můžete zaslat, a další informace, které se rozhodnete poskytnout. Při registraci účtu vás můžeme požádat o kontaktní údaje, jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše informace

Shromážděné informace používáme různými způsoby, mimo jiné k:
  • poskytovat, provozovat a udržovat naše webové stránky
  • Zlepšovat, přizpůsobovat a rozšiřovat naše webové stránky.
  • pochopit a analyzovat, jak používáte naše webové stránky.
  • Vývoj nových produktů, služeb, vlastností a funkcí.
  • komunikovat s vámi, a to buď přímo, nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, včetně zákaznického servisu, poskytovat vám aktualizace a další informace týkající se webových stránek a pro marketingové a propagační účely.
  • Odesílání e-mailů
  • Vyhledávání podvodů a jejich prevence

Soubory protokolu

Společnost GM Defensive používá standardní postup používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. To dělají všechny hostingové společnosti a je to součástí analytiky hostingových služeb. Informace shromážděné v souborech protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožňovaly osobní identifikaci. Tyto informace slouží k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací.

Soubory cookie a webové majáky

Stejně jako jiné webové stránky používá společnost GM Defensive soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webových stránkách, které návštěvník navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského prostředí prostřednictvím přizpůsobení obsahu našich webových stránek na základě typu prohlížeče návštěvníka a/nebo dalších informací.

Reklamní partneři Zásady ochrany osobních údajů

V tomto seznamu naleznete zásady ochrany osobních údajů jednotlivých reklamních partnerů společnosti GM Defensive. Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou cookies, JavaScript nebo webové majáky, které se používají v příslušných reklamách a odkazech, které se zobrazují na GM Defensive a které jsou odesílány přímo do prohlížeče uživatele. V takovém případě automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti jejich reklamních kampaní a/nebo k personalizaci reklamního obsahu, který se zobrazuje na navštívených webových stránkách. Upozorňujeme, že společnost GM Defensive nemá přístup k těmto souborům cookie, které používají inzerenti třetích stran, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Zásady ochrany osobních údajů společnosti GM Defensive se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Doporučujeme vám proto, abyste si prostudovali příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran, kde najdete podrobnější informace. Může obsahovat jejich postupy a pokyny, jak se z určitých možností odhlásit. Soubory cookie můžete zakázat v individuálních možnostech prohlížeče. Podrobnější informace o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích naleznete na příslušných webových stránkách prohlížečů.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA (neprodávejte mé osobní údaje)

Podle CCPA mají kalifornští spotřebitelé mimo jiné právo na: požadovat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitelů, zveřejnil kategorie a konkrétní osobní údaje, které o spotřebitelích shromáždil. požadovat, aby podnik vymazal všechny osobní údaje o spotřebiteli, které podnik shromáždil. požadovat, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, neprodával osobní údaje spotřebitele. Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na odpověď. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajů podle GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu osobních údajů. Každý uživatel má nárok na: Právo na přístup – Máte právo požádat o kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek. Právo na opravu – máte právo požádat nás o opravu jakýchkoli informací, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat o doplnění informací, které považujete za neúplné. Právo na výmaz – za určitých podmínek máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů. Právo vznést námitku proti zpracování – za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů – máte právo požádat, abychom za určitých podmínek předali údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám. Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na odpověď. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Informace pro děti

Další naší prioritou je ochrana dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby sledovali, účastnili se a/nebo monitorovali a řídili jejich online aktivity. Společnost GM Defensive vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo na našich webových stránkách takové informace, doporučujeme vám, abyste nás neprodleně kontaktovali a my se vynasnažíme takové informace z našich záznamů neprodleně odstranit.